Történet

Az ECOMISSIO Kft. története, fontosabb események

1996
A TVK Rt. Tiszaújvárosban új, osztrák-svájci szállítású, korszerű hulladékégetőt helyez üzembe 6000 tonna/év kapacitással, az üzemeltetésre saját céget alapít.

1998
A cég kilép a hulladékpiacra, országos hatáskörben működik. A társaság új neve ECOMISSIO Kft.

2000
Az ECOMISSIO Kft. tevékenységét már tanúsított ISO minőségügyi, és környezetirányítási rendszerben végzi.

2002
A TVK Rt. a társaságot értékesíti, vezetői kivásárlás révén az új tulajdonosa a társaság kétfős menedzsmentje.

2003
A tiszaújvárosi égető kapacitása - technológiai fejlesztések révén-több, mint 10 000 t/év fölé bővül.

2004
Az égetési kapacitás további bővítésére a cég megvásárolja a Tiszavasváriban működő Alkaloida gyógyszergyár égetőjét, ezzel több, mint 5 000 tonnával bővül az éves kapacitás.

2005
Az ECOMISSIO Kft. engedélyt kap országos veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállítására és megkezdi szállítási tevékenységét saját ADR-es szállítójárművekkel és konténerekkel.
A társaság 150 millió Ft-ot meghaladóan költ saját forrásból környezetvédelmi fejlesztésekre (új füstgáztisztító, folyamatos emissziómérő berendezés, fedett hulladéktároló, stb.).

2007
Az ECOMISSO Kft. engedélyt kap veszélyes és nem veszélyes hulladékok begyűjtésére, és megkezdi az egyéb módon ártalmatlanítható, ill. hasznosítható hulladékok begyűjtését.

2009
Az ECOMISSIO Kft. az EMI-TÜV SÜD Kft. által auditált MSZ 28001:2008 szabvány szerinti Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszert (MEBIR) vezet be.

2010
A társaság tevékenységének bővítéseként és a partnerek részére komplex szolgáltatás nyújtásának okán megszerzi veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelési engedélyét.

2011
Az ECOMISSIO Kft. tiszaújvárosi égetője alsó küszöbös veszélyes üzemi besorolást kap (SEVESO) és tevékenységének végzéséhez megszerzi a katasztrófavédelmi engedélyt.

2013
A társaság - részben pályázati pénz felhasználásával - komoly (200 millió Ft-os) telephelyfejlesztést valósít meg. (tartálypark-bővítés, előkezelő létesítmény, új hulladéktároló, napelemes erőmű, gép-, jármű-, és eszközbeszerzések, stb.) A tiszaújvárosi égető kapacitása 12 288 tonna/ év-re változik.
A tiszaújvárosi égető felső küszöbös besorolást, új katasztrófavédelmi engedélyt kap. A tiszavasvári üzem alsó küszöbös veszélyes üzemi besorolás okán, katasztrófavédelmi engedélyt szerez.

2014
A tiszavasvári égető engedélyezett kapacitása 6 096 tonna/év-re változik, így a társaság termikus ártalmatlanítási volumene meghaladja a 18 000.-tonna/év mennyiséget.
A tevékenységi kör bővítéseként az ártalmatlanítás (D10), szállítás, gyűjtés és előkezelés mellett a cég már kereskedelmi engedéllyel is rendelkezik.

2016
A tiszavasvári üzemben egy hosszabb leállást követően több mint 250 millió Ft-os beruházás valósul meg: új dioxin mentesítő, lúgos mosó, részleges kazánfelújítás, falazatcsere, gyűjtő és hulladéktároló helyek műszaki védelmének megújítása volt(ak) a legfontosabbak.
A tiszavasvári égetőmű a beruházásoknak okán új EKHE engedélyt kapott, melyben az ártalmatlanítás (D10) mellett előkezelés és hulladékhasznosítás (R1) is szerepel már.

2017
A tiszaújvárosi üzem füstgáztisztítási technológiájának fejlesztéseként új lúgos mosó kerül beépítésre a távozó füstgáz savas komponenseinek tökéletesebb közömbösítésére.
Komplex engedélyezést követően a veszélyes hulladék szállítási, gyűjtési és kereskedelmi engedélyek összevonásra kerülnek.

2018
A társaság egyedi fejlesztésként új hulladékgazdálkodási nyilvántartási programot/rendszert (ECO-Hír-info) vezet be, melyen keresztül közvetlenül az adatszolgáltatások is teljesíthetők.

2019
Komplex engedélyezést követően a nem veszélyes hulladékok szállítási, gyűjtési és kereskedelmi engedélyei összevonásra kerülnek.
A tiszavasvári telephelyen egy EKHE módosítást követően az égetési kapacitás 6750 t/év-re nő.

2020
Előkezelési engedélyünk megszerzésével 8 000 tonna veszélyes és évi maximum 12 000 tonna nem veszélyes hulladék előkezelése vált lehetővé tiszaújvárosi telephelyünkön.

2021
Veszélyes és nem veszélyes hulladékok országos gyűjtésére, szállítására és kereskedelmére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyeink összevonásra kerültek.