Termikus ártalmatlanítás

A hulladékhierarchiában betöltött helye szerint az ártalmatlanítás áll a piramis legfelső csúcsán, azaz a hulladékgazdálkodási ciklus az ártalmatlanítással (lerakás, égetés, egyéb kezelés) zárja a kört. Hagyományos értelemben a hulladék veszélyeztető tulajdonságainak a megszüntetését, illetve hatásai érvényesülésének a megakadályozását, a környezettől való izolálását jelenti.
A termikus ártalmatlanítás a köznyelven szólva hulladékok égetését jelenti. A hulladékok égetése napjainkban zárt rendszerben, korszerű (a legszigorúbb nemzetközi normákon alapuló hazai szabályozásokkal) füstgáztisztítási technológiával az ártalmatlanítási módok közül a leginkább környezetkímélő művelet. A hazai hulladékégetők a hulladékártalmatlanító létesítmény funkción túlmutatóan energiatermelő „üzemek” is. A hulladékokból kinyert energiát általában hő formájában hasznosítják, azon túlmenően, hogy az egyéb módon nem ártalmatlanítható (pl. egészségügyi) hulladékok vagy gazdasági szempontból a leginkább preferált ártalmatlanítási művelet során a lakosság valamint az iparban keletkezett nagy volumenű veszélyes hulladékokat megsemmisítik, közben másodlagos funkcióként energiát termelnek.
Az ECOMISSIO Kft. veszélyes és nem veszélyes (elsősorban ipari) hulladékok termikus ártalmatlanítását végzi a képződött hő hasznosításával. A termelt hőenergiából gőzt állít elő, melyet részben saját fűtési célokra (szociális helységek, tartályok fűtése) használ fel, másrészt értékesít szolgáltatási szerződés alapján az MPK Zrt. részére.

A tiszaújvárosi égetőnkben működő korszerű füstgáztisztítási technológiának és a 2005.-ben végrehajtott 150 MFt-os környezetvédelmi fejlesztéseknek is köszönhetően folyamatosan biztosított a kibocsátási határértékek betartása. (savas komponensek, toxikus vegyületek, nehézfémek megkötése, folyamatosemisszió-méréssel) A füstgáztisztítási technológiánk 2017-ben egy új lúgos mosóval bővült a savas komponensek tökéletesebb közömbösítésére és a kibocsátási határérték (HCl) minimalizálására. Az égetési maradékanyagokat (salak valamint a füstgáztisztításból származó pernye) veszélyes hulladéklerakóra kerül.
A tiszavasvári égetőnk némileg eltérő felépítésével (főként folyékony hulladékok égetésére kialakított feladórendszer, és nedves füstgázmosó) jól kiegészíti a tiszaújvárosi technológiánkat, és nem csak mennyiségben, hanem az égethető hulladékkör szélesítésében nyújt komoly lehetőségeket, és biztosít nagy rugalmasságot.
Társaságunk környezettudatos és felelősségteljes – tágabb és szűkebb értelemben vett környezete iránti gondolkodásának jegyében a környezeti hatások nyomon követésére monitoring hálózatot üzemeltet. A levegőbe történő kibocsátásokra mindkét égetőnél folyamatosemisszió-mérő berendezést, a talaj és víz monitoringra felszín alatti figyelőkutakat, valamint az érintett munkavállalói körben biológiai monitoringot és környezeti levegőméréseket végeztet.
Az égetésre átvehető hulladékok körét az illetékes környezetvédelmi felügyelőségek által kiadott engedélyeink tartalmazzák. Társaságunk két hulladék égetőművének kapacitás adatai:

 

 

Telephelyek Tiszaújvárosi telephely Tiszavasvári telephely
Égethető hulladékok Átvehető hulladék Átvehető hulladék
Kapacitás 12 288 tonna/év 6 750 tonna/év
Telephely címe 3581 Tiszaújváros TVK Ipartelepen belül 4440 Tiszavasvári Kabay János u. 29. Alkaloida Gyógyszergyáron belül