Termikus ártalmatlanítás

A hulladékhierarchiában fontos szerepet tölt be az ártalmatlanítás azzal, hogy a keletkezett, és „ártalmatlanításra szoruló”, főként veszélyes hulladékokra nyújt szakszerű és végleges megoldást, un. végpontot. Hagyományos értelemben a hulladékok veszélyeztető tulajdonságainak a megszüntetését, illetve hatásai érvényesülésének a megakadályozását, a környezettől való izolálását jelenti.
A termikus ártalmatlanítás a köznyelven szólva a hulladékok égetését jelenti. Ez ma már zárt rendszerben, korszerű (a legszigorúbb nemzetközi normákon alapuló hazai szabályozásokkal) füstgáztisztítási technológiával az ártalmatlanítási módok közül a leginkább környezetkímélő művelet. A hulladékégetők az ártalmatlanító funkción túlmutatóan energiatermelő „üzemek” is.
Az ECOMISSIO is a veszélyes és nem veszélyes (főként ipari) hulladékok termikus ártalmatlanítását végzi. A termelt hőenergiából gőzt állít elő, melyet részben saját célra (szociális helységek, tartályok fűtése) használ fel, másrészt értékesít külső vállalatok felé.

A tiszaújvárosi égetőben működő korszerű füstgáztisztítási technológiának és a végrehajtott folyamatos környezetvédelmi fejlesztéseknek köszönhetően mindenkor biztosított az előírt kibocsátási határértékek betartása. Az eredeti füstgáztisztítási technológia legutóbb 2017-ben bővült egy új lúgos mosóval és vált „túlbiztosítottá” főként a savas komponensek közömbösítésében és a kibocsátási határérték (HCl) minimalizálásában. Az égetési maradékanyagok (salak, pernye) veszélyeshulladék-lerakóra kerülnek.
A tiszavasvári égető némileg eltérő felépítésével (főként folyékony hulladékok égetésére kialakított feladórendszer, és nedves füstgázmosó) jól kiegészíti a tiszaújvárosi technológiát, és nem csak mennyiségben, hanem az égethető hulladékkör szélesítésében nyújt komoly lehetőségeket, és biztosít nagy rugalmasságot.
Az Ecomissio környezettudatos és felelősségteljes gondolkodással monitoring hálózatot üzemeltet. A kibocsátások figyelésére mindkét égetőnél folyamatosemisszió-mérő berendezés, a talaj és víz monitoringra felszín alatti figyelőkutak, az érintett munkavállalói kör egészségére biológiai monitoring vizsgálatok és környezeti levegőmérések szolgálnak.
Az égetésre átvehető hulladékok körét az illetékes környezetvédelmi felügyelőségek által kiadott engedélyek tartalmazzák. Az Ecomissio két égetőművének kapacitás adatai:

 

Telephelyek Tiszaújvárosi telephely Tiszavasvári telephely
Égethető hulladékok Átvehető hulladék Átvehető hulladék
Kapacitás 12 288 tonna/év 6 750 tonna/év
Telephely címe 3581 Tiszaújváros TVK Ipartelepen belül 4440 Tiszavasvári Kabay János u. 29. Alkaloida Gyógyszergyáron belül