Hulladékbegyűjtés és -kereskedelem

A Ht (2012.évi.CLXXXV. törvény a hulladékról) szerint „a gyűjtés alapfunkciója a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából, a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is”.
Kereskedő: bármely gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, amelynek vagy akinek megbízása alapján képviselője vagy más megbízottja jár el a hulladék megvásárlásánál és az azt követő értékesítésénél, ideértve azt az esetet is, amikor a kereskedő nem lesz a hulladék tényleges birtokosa.

Társaságunk vállalja, hogy az égetőműben nem ártalmatlanítható olyan veszélyes és nem veszélyes hulladékokat, mint az

  • nem lakossági jellegű bontási hulladék (föld, kövek, beton, kevert építési, szigetelési hulladék)
  • egyéb veszélyes és nem veszélyes hulladékok

az érvényes engedélyeink alapján gyűjtésre (G0001) vagy kereskedelemre (B0001) átveszi, tárolja, ha szükséges előkezeli, majd végleges ártalmatlanítókhoz (hasznosító, lerakó) szállítja.