Hulladékhasznosítás

A Ht (2012.évi.CLXXXV. ) törvény alapján:

hasznosítás: bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

Társaságunk tiszavasvári veszélyes hulladék égetője 2016-tól hulladékhasznosítási engedéllyel:

- R1 Elsődlegesen tüzelő-vagy üzemanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása
- R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében

is rendelkezik igazodva a fokozott piaci igényekhez (minél nagyobb arányú hulladékhasznosítás). A hasznosítási céllal átvehető veszélyes és nem veszélyes hulladékok körét és alapfeltételét az érvényes EKHE engedélyünk 3. számú melléklete tartalmazza.