Visszaélés bejelentés

Tájékoztatás az ECOMISSIO KFT. belső visszaélés-bejelentési rendszeréről

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével
összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény jogintézményként bevezeti a
munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszert. A jogszabályi előírások alapján a társaságunk is
köteles a belső visszaélés-bejelentési rendszer létrehozására, amelynek működtetője külső
szervezet.

A bejelentést szóban (személyesen vagy telefonon), illetve írásban teheti meg az arra jogosult
személy. A bejelentő személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat
a bejelentő megadja – azt az ügykezelő a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan
kezeli.

Szóbeli bejelentés

A személyes bejelentést a 3581 Tiszaújváros, TVK Ipartelep, valamint az ezen a címen
található panaszláda segítségével tehető meg.
Telefonon az alábbi számon lehet megtenni: +36/30-155-7345.
A személyesen megjelenő bejelentőt az ügykezelő ismerteti a rosszhiszemű bejelentés
következményei, valamint a bejelentés kivizsgálásával kapcsolatos eljárási szabályokról. A
bejelentés során elhangzottakról teljes és pontos jegyzőkönyv készül.

Írásbeli bejelentés

A bejelentő a visszaélés írásbeli bejelentését postai úton vagy elektronikusan teheti meg.
Bejelentés postai úton a 3581 Tiszaújváros, Pf.11 Dr. Bölöcskei Krisztián ügykezelőnek
címezve, a borítékon „s.k. felbontásra” jelzéssel ellátva lehet benyújtani.
E-mailben az info@adatvedelmiauditor.hu címre küldhető a bejelentést.

Egyéb tudnivalók

A bejelentési jogosultsággal, a bejelentés visszaigazolásával, kivizsgálásával, valamint a
bejelentő védelmével kapcsolatban egyebekben az
Ecomissio_visszaeles_bejelentesi_szabalyzat_II_sz_melleklet_ALTALANOS_TAJEKOZTA
TO” című, a letölthető csatolmányok között megtalálható tájékoztatóban foglaltak az
irányadóak.
A bejelentő által a visszaélés bejelentése céljából közölt személyes adatok kezeléséről az
Adatkezelési szabályzat - 12_melleklet_Adatkezelési szabályok és tájékoztatás a visszaélés
bejelentési rendszer kapcsán” című dokumentum ad információt