Hulladékfogadás

A hulladék ártalmatlanítása (égetése) folyamatosan történik, a hulladék átvételi igényeket viszont csak szakaszosan tudjuk teljesíteni.

Hulladékfogadás: hétfő-csütörtök 7.00-15.00.-ig, eltérő igény esetén, kérjük keressék értékesítési munkatársainkat.

Felhívjuk a Tisztelt Partnereink figyelmét, hogy a MOL Petrolkémia Zrt. területére történő belépéshez hozzák magukkal a személyi igazolványukat, járművük feltétlenül legyen felszerelve az előírt tűzoltó készülékkel, valamint az Ipartelepen érvényes KRESZ szabályokat tartsák be!

Az átvehető hulladékok jegyzékét az érvényes tevékenységi (ártalmatlanítási, gyűjtési, előkezelési) engedélyeink tartalmazzák, amelyek letölthetőek az engedélyek menü pont alatt.

1. Hulladék ártalmatlanítási igény jelzése:

 • Írásban, faxon: 49/544-340
 • E-mailen: ecomissiokft@ecomissiokft.hu
 • Telefonon:
  • Molnár Edina értékesítő, tel.: 30/279-8570, 49/544-345
  • Molnár Róbert értékesítő, tel.: 70/320-8380, 49/544-345

A megkeresés mindenképpen tartalmazza:

 • Hulladékok megnevezését, Hulladékok azonosító számát (EWC kód),
 • Az ártalmatlanítandó hulladék mennyiségét (kg),
 • A hulladékok keletkezési helyét (technológia),
 • Szállítási igényüket (saját járműveinkkel biztosítjuk az elszállítást) Az írásban történő megkeresés után elküldjük a beszállítással kapcsolatos feltételeket (ártalmatlanítás költsége, szállítás költsége, szállítás lehetséges időpontja, fizetési feltétel, stb.).

2. A beszállítás lehetséges időpontjának visszaigazolása

Az előrejelzések dátum szerinti sorrendjén alapul. Soron kívüli beszállításra, azonnali hulladékfogadásra nincs mód (kivéve havária esetén). A beszállítási igény mielőbbi bejelentése (legalább két héttel előre) az ütemezés szempontjából fontos.

3. Hulladék beszállítása, csomagolása:

Szilárd hulladék beszállítása:

 • ömlesztve: konténerben vagy önürítős járművel, bálázva raklapon,
 • polietilén vagy big-bag zsákokban, bekötve, kiömlés, kiszóródás ellen biztosítva egyutas raklapon vagy rácsos konténerbe helyezve,
 • éghető műanyag edényzetben zártan,
 • vékony falú - max. 1 mm falvastagságú - lemez edényzetben,
 • porok kiporzás mentes csomagolásban,
 • 200 l űrtartalmú hordókban.

Folyékony hulladék beszállítása

 • önürítős tartálykocsiban,
 • maximum 200 l űrtartalmú hordókban, (edényekben, kannákban), zártan, kifolyásmentesen, szivattyúzható állapotban,
 • speciális, e célra rendszeresített konténerekben.

Paszta jellegű hulladék beszállítása:

 • maximum 200 l-es zárt műanyag vagy fém edényzetben történhet. Abroncsos hordóban szilárd és paszta jellegű hulladék nem szállítható.

4. Hulladék átvétele:

Megrendelő köteles a beszállított veszélyes hulladékokról a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet szerinti nyomtatványt (a továbbiakban: kísérőjegy) kitölteni.

Veszélyes hulladék beszállításakor minden hulladéknak legyen „Sz” kísérőjegye (Nem veszélyes hulladékok esetében szállítólevél. Az Sz-jegyek kitöltéséről segédletek menüpont alatt találhat tájékoztatót).

A kísérőjegyek pontosan és olvashatóan legyenek kitöltve, a hulladékszállításhoz és az ártalmatlanításhoz szükséges valamennyi információt megadva.

A veszélyes hulladékot tartalmazó minden csomagolási egységen jól látható, letörölhetetlen módon az „Sz” kísérőjegy számának, a hulladék EWC kódjának és megnevezésének feltüntetése nagyon fontos.

A beérkező hulladékok mérlegelésre kerülnek. A számlázás alapját a mérlegelésről készített mérlegjegyek jelentik. Szállító a mérlegjegy 1 példányát a beszállításkor megkapja, ill. 1 példányt a számla mellékleteként a megrendelő kapja meg.

5. Hulladék átvételének megtagadása:

Amennyiben a Megrendelő nem a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet előírásai szerint és/vagy a szerződésben foglaltaktól eltérő módon szállít (nem megfelelő csomagolás, nem megfelelően kitöltött kísérőjegy), az ECOMISSIO Kft. az átvételt megtagadhatja. Ez esetben a Megrendelő a hulladékot köteles visszafogadni, és 3 napon belül a visszaszállításról gondoskodni. Ennek elmulasztása esetén az ECOMISSIO Kft. jogosult a Megrendelő költségére az át nem vett hulladékot visszaszállíttatni.

Amennyiben a hulladékban olyan anyagok is találhatók, amelyek az égető-berendezést károsítják, nem felelnek meg a kísérő jegyen feltüntetett tulajdonságoknak, ill. elégetésük az emissziós határértékek betartásával továbbá az égető biztonságtechnikai szabályainak betartása mellett nem lehetséges, jogosult az átvételt megtagadni, a hulladékot a megbízó költségén visszaszállíttatni. Az ECOMISSIO Kft. minden hulladékból reprezentatív mintát vesz. Valótlan adatszolgáltatás esetén az ECOMISSIO Kft. jogosult, az azt megállapító laborvizsgálati költségeket a Megrendelőnek kiszámlázni.