Hulladékfogadás

A hulladék ártalmatlanítása (égetése) folyamatosan történik, a hulladék átvételi igényeket viszont csak szakaszosan tudjuk teljesíteni.

Hulladékfogadás: Munkanapokon 7.00-15.00.-ig, eltérő igény esetén, kérjük keressék értékesítési munkatársainkat.

Felhívjuk a Tisztelt Partnereink figyelmét, hogy a MPK területére történő belépéshez hozzák magukkal a személyi igazolványukat, járművük feltétlenül legyen felszerelve az előírt tűzoltó készülékkel, valamint az Ipartelepen érvényes KRESZ szabályokat tartsák be!

Töltse le: AJÁNLATKÉRŐ / MEGRENDELŐ lapunkat

Az átvehető hulladékok jegyzékét az érvényes tevékenységi (ártalmatlanítási, gyűjtési, előkezelési) engedélyeink tartalmazzák, amelyek letölthetőek az engedélyek menü pont alatt.

1. Hulladék ártalmatlanítási igény jelzése és árajánlat kérése:

Hulladék ártalmatlanítási igényét és árajánlat kérését több csatornán is jelezheti felénk:

A Kapcsolat menüpont alatt további elérhetőségeinket is megtalálja.
Írásban: E-mailen: ecomissiokft@ecomissiokft.hu

Telefonon:

Molnár Edina kereskedelmi csoportvezető Tel.: 30/279-8570, 49/544-339
Molnár Róbert értékesítő Tel.: 70/320-8380, 49/544-345
Kapcsos Edina értékesítő Tel.: 30/883-3619, 49/544-343

 

A megkeresés mindenképpen tartalmazza:

 • Hulladékok megnevezését, Hulladékok azonosító kódját (HAK kód),
 • Az ártalmatlanítandó hulladék mennyiségét (kg),
 • A hulladékok keletkezési helyét (technológia),
 • Szállítási igényüket (saját járműveinkkel biztosítjuk az elszállítást) Az írásban történő megkeresés után elküldjük a beszállítással kapcsolatos feltételeket (ártalmatlanítás költsége, szállítás költsége, szállítás lehetséges időpontja, fizetési feltétel, stb.).

2. A beszállítás lehetséges időpontjának visszaigazolása

Az előrejelzések dátum szerinti sorrendjén alapul. Soron kívüli beszállításra, azonnali hulladékfogadásra nincs mód (kivéve havária esetén). A beszállítási igény mielőbbi bejelentése (akár két héttel előre is) az ütemezés szempontjából fontos.

3. Hulladék beszállítása, csomagolása:

Szilárd hulladék beszállítása:

 1. ömlesztve: konténerben vagy önürítős járművel, bálázva raklapon,
 2. polietilén vagy big-bag zsákokban, bekötve, kiömlés, kiszóródás ellen biztosítva egyutas raklapon vagy rácsos konténerbe helyezve,
 3. éghető műanyag edényzetben zártan,
 4. vékony falú – max. 1 mm falvastagságú – lemez edényzetben,
 5. porok kiporzás mentes csomagolásban,
 6. 200 l űrtartalmú hordókban.

Folyékony hulladék beszállítása

 1. önürítős tartálykocsiban,
 2. maximum 200 l űrtartalmú hordókban, (edényekben, kannákban), zártan, kifolyásmentesen, szivattyúzható állapotban,
 3. IBC konténerben,
 4. speciális, e célra rendszeresített konténerekben.

Paszta jellegű hulladék beszállítása:

 • maximum 200 l-es zárt műanyag vagy fém edényzetben történhet. Abroncsos hordóban szilárd és paszta jellegű hulladék nem szállítható.

4. Hulladék átvétele:

Megrendelő köteles a beszállított veszélyes hulladékokról a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet szerinti nyomtatványt (a továbbiakban: szállítási lap) kitölteni.

» Veszélyes hulladék beszállításakor minden hulladéknak legyen „Sz” lapja, nem veszélyes hulladékok esetében szállítólevél. Az Sz lapok kitöltéséről segédletek menüpont alatt találhat tájékoztatót).
» A szállítási lapok pontosan és olvashatóan legyenek kitöltve, a hulladékszállításhoz és az ártalmatlanításhoz szükséges valamennyi információt megadva.
» A veszélyes hulladékot tartalmazó minden csomagolási egységen jól látható, letörölhetetlen módon az „Sz” lap számának, a hulladék HAK kódjának és megnevezésének feltüntetése nagyon fontos.
» A beérkező hulladékok mérlegelésre kerülnek. A számlázás alapját a mérlegelésről készített mérlegjegyek jelentik. Szállító a mérlegjegy 1 példányát a beszállításkor megkapja, ill. 1 példányt a számla mellékleteként a megrendelő kap meg.

5. Hulladék átvételének megtagadása:

»Amennyiben a Megrendelő nem a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásai szerint és/vagy a szerződésben foglaltaktól eltérő módon szállít (nem megfelelő csomagolás, nem megfelelően kitöltött szállítási lap), az ECOMISSIO Kft. az átvételt megtagadhatja. Ez esetben a Megrendelő a hulladékot köteles visszafogadni, és 3 napon belül a visszaszállításról gondoskodni. Ennek elmulasztása esetén az ECOMISSIO Kft. jogosult a Megrendelő költségére az át nem vett hulladékot visszaszállíttatni.

»Amennyiben a hulladékban olyan anyagok is találhatók, amelyek az égető-berendezést károsítják, nem felelnek meg a Sz lapon feltüntetett tulajdonságoknak, ill. elégetésük az emissziós határértékek betartásával továbbá az égető biztonságtechnikai szabályainak betartása mellett nem lehetséges, jogosult az átvételt megtagadni, a hulladékot a megbízó költségén visszaszállíttatni. Az ECOMISSIO Kft. a beérkezett hulladékból reprezentatív mintát vesz. Valótlan adatszolgáltatás esetén az ECOMISSIO Kft. jogosult, az azt megállapító laborvizsgálati költségeket a Megrendelőnek kiszámlázni.