Integrált politika

ECOMISSIÓ KFT. INTEGRÁLT POLITIKÁJA

Az ECOMISSIO Kft. nevében is hordozza azt az elkötelezettséget, környezetvédelmi küldetést (ökológiai missziót), melytől indíttatva a társaságot alapították, és melyet a társaság működése során mindig szem előtt kíván tartani.
A veszélyes hulladékok ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységei, - szállítás, begyűjtés, előkezelés, termikus ártalmatlanítás (égetés) és az égetés során keletkezett energia hasznosítása (gőztermelés) – két telephelyéhez (Tiszaújváros, Tiszavasvári) kötődnek.
A környezetvédelmi, biztonságtechnikai, munkavédelmi jogszabályokat, hatósági előírásokat betartva - minőségi komplex szolgáltatást nyújtva - kíván hozzájárulni az ipari termelés során elkerülhetetlenül keletkező veszélyes hulladékok egészséget és környezetet veszélyeztető hatásainak csökkentéséhez, megszüntetéséhez.
A társaság üzletpolitikájának alapját képezi az egy rendszerbe integrált és a társaság teljes tevékenységét átható minőség-, környezet- és munkabiztonsági rendszer.
Ennek érdekében a társaság:

 • Az érdekelt felek minél magasabb fokú megelégedettségére törekszik, valamennyi tevékenységét folyamatosan javítja, összhangban az ECOMISSIO Kft. célkitűzéseivel és jogkövető magatartásával.
 • Alkalmazza a vonatkozó környezetvédelmi és biztonságtechnikai jogszabályokat, határozatokat, valamint a környezeti tényező vonatkozásában vállalt egyéb követelményeket.
 • Aktív kapcsolatot tart fenn az illetékes hatóságokkal.
 • Nyílt kommunikációt folytat mind a vállalaton belül, mind a külső érdekelt felekkel.
 • Folyamatosan vizsgálja, értékeli tevékenységének környezeti hatásait.
 • A lehetőségeket figyelembe véve mindent megtesz a környezetszennyezés megelőzéséért, a környezeti hatások, kibocsátások mérsékléséért, az energiafelhasználás csökkentéséért.
 • Vállalja, hogy – ahol környezetvédelmi szempontból kedvezőbb – előnyben részesíti az égetéssel, energetikai hasznosítással szemben a hulladékok anyagában történő újrahasznosítását.
 • Az MSZ EN ISO 9001, az MSZ EN ISO 14001 és az MSZ 28001 nemzetközi szabványok előírásainak megfelelően kiépített integrált minőség-, környezet- és munkabiztonsági irányítási rendszerét hatékonyan működteti, és telephelyein alkalmazza. Fenntartja e rendszer harmadik fél általi tanúsíttatását.
 • Az alkalmazottait teljes mértékben bevonja az integrált rendszer működtetésébe. Motiválja őket a minőség iránti, környezetvédelmi és biztonságtechnikai elkötelezettségük és szemléletük kialakítására. Képzésük révén alkalmassá teszi őket arra, hogy a mindennapi munkájuk során mindez érvényesüljön.
 • A rendszer hatékony működésével eléri, hogy:
  • minden vezető felelős, elkötelezett az általa irányított területért,
  • minden dolgozó felelős, elkötelezett a saját tevékenysége környezeti hatásáért és betartja a vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat.
 • Partnerei megválasztásában maximálisan figyelembe veszi a minőségügyi, környezetvédelmi és biztonságtechnikai szempontok szerinti megbízhatóságot.
 • A tevékenységeinek tervezése, fejlesztése, illetve módosítása során előnyben részesíti a környezetkímélő megoldásokat.

A társaság konkrét célokat tűz ki az integrált politika megvalósítása érdekében. Biztosítja a célkitűzések végrehajtásához szükséges emberi (e területekért felelős MIR-KIR-MEBIR vezetőt, környezetvédelmi- és munkavédelmi megbízottat nevez ki), technikai, pénzügyi erőforrásokat. Programjáról és eredményeiről rendszeresen tájékoztatja az érintetteket, üzleti partnereit, a tágabb nyilvánosságot, és az illetékes hatóságokat.